Kisebbségi médiatörténet

Papp Z. Attila: A kisebbségi sajtó értelmezési keretei
Ambrus Attila: Lapok az erdélyi magyar sajtó történetéből
Neszméri Csilla: A két világháború közötti szlovenszkói sajtó története
Thomas Von Ahn: "Új szellem Szlovenszkón". Betekintések Szvatkó Pál csehszlovákiai magyar "kultúrpolitikai szemlé"-jébe (1937-1938)
Németh Ferenc: Az Ifjúság című lap Symposion melléklete és a Symposion első nemzedéke (1961-1964)

Borászat a határon túl

Csávossy György: Erdélyi-hegyalja, a borok hazája
Borbély Zsolt Attila: Magyar borászat az elcsatolt területeken

Lelet

Virág György: Kiegyensúlyozás

Szemle

Tóth Norbert: A jó bornak is kell a cégér! glosszák
(Borbély Gábor: Szőlő és bor az Érmelléken. Partiumi füzetek 57. szám, Nagyvárad, 2009, 179 oldal)
Bakó Boglárka: "...a zsincsi az egy vicces hely...", azaz csip-csup történetek egy zsidó közösség életéből
(Papp Richárd: Miért kell Kohn bácsinak négy hűtőszekrény? - élő humor egy budapesti zsidó közösségben. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009, 201 oldal)

Vissza